Akademiska Hus

Akademiska Hus är ett fastighetsbolag som ägs av svenska staten. Dess uppdrag går ut på att förvalta (samt äga) de fastigheter som används av Sveriges universitet och högskolor. Sammanlagt förvaltar Akademiska Hus mer än tre miljoner kvadratmeter yta, i fastigheter som har ett samlat värde på drygt 71 miljarder kronor. Akademiska Hus är det största fastighetsbolaget i Sverige när det gäller fastigheter för utbildning och forskning, och är även ett av landets största fastighetsbolag överhuvudtaget.

Akademiska Hus har i nuläget ungefär 440 anställda. Om du hoppas på att bli en av dem, eller letar efter jobb i fastighetsbranschen i allmänhet, ska du kontakta Placera Personal, som är ett bemanningsföretag i Stockholm med lång erfarenhet av att matcha rätt uppdragssökare med rätt uppdragsgivare. Kanske kommer du i sådana fall att bli en av de medarbetare som är med och för in Akademiska Hus i en ny era. Sedan ett riksdagsbeslut fattades under hösten 2014 har Akademiska Hus nämligen numera ett utvidgat uppdrag, som också omfattar att bygga och förvalta studentbostäder. Syftet med detta är att Akademiska Hus ska bidra till konstruktionen av fler studentbostäder i landet, och således i längden lindra bostadskrisen för studenter i Sverige.

Akademiska Hus har dock redan sedan tidigare bidragit till att förbättra situationen för studenter i Sverige. Detta var något som bolaget fick vara med om redan under de första åren av dess existens, då man under den stora tillströmningen av studenter under 1990-talet samarbetade med högskolorna och universiteten för att anpassa och utvidga de befintliga lokalerna. Detta trots att Akademiska Hus inte bildades förrän 1992-1993, i samband med att Byggnadsstyrelsen avvecklades.