Alla behöver vi väl fungerande fastigheter

Det är de som äger och förvaltar samhällets bostäder och kontor, våra fastighetsbolag. Att de finns är viktigt och att de sköts väl är avgörande.

Om alla tjänster som fastighetsbolaget behöver för att kunna göra sitt jobb inte finns inom organisationen, så får man hyra in sådana tjänster. Ett konsultföretag som man sett mer av på sista tiden är Frilansfinans.se, som utger sig för att vara Sveriges ledande egenanställningsföretag.

Storleken på ett fastighetsbolag kan variera, alltifrån att drivas som mindre företag till att omsätta mångmiljonbelopp, som exempelvis SSM Holding.

Fastigheten där jag bor ingår i fastighetsbolaget HSB. Min erfarenhet av dem är god. De har stor och lång erfarenhet på marknaden och vet vad de gör. Att bo i en fastighet som förvaltas av ett gediget fastighetsbolag känns tryggt, Det innebär att man som individ inte behöver ha koll på allt underhåll och service som behövs av fastigheterna. De sköter allt yttre underhåll. Det inre underhållet får man till mesta del stå för själv.

I en artikel från Dagens Nyheter berättar före detta S-politikern Ilija Batljan om hur han byggde upp sitt fastighetsbolag. Med rätt stöttning och kontakter kan man alltså gå från att vara politiker till att gå in i fastighetsbolagsbranschen.

Om det inte vill sig väl så kan konflikter uppstå mellan boende och fastighetsbolaget. Dagens Nyheter ger ett exempel på detta i en artikel där fastighetsbolaget Stena gått så långt att de polisanmält en boende. Anledningen var att den boende hade satt upp en arg lapp i ett trapphus i Göteborg. Det är synd när konflikter behöver gå så långt.

Eftersom fastighetsbolag har hand om yttre underhåll så är det de som drabbas av vandalisering och klotter. En artikel från Svenska Dagbladet berättar om hur man arbetat för att minska problem med klotter. Exempelvis har kommunen tillsammans med fastighetsbolag upprättat lagliga graffitiväggar. Om man kan upprätthålla detta förtroende mellan kommuner, fastighetsbolag och graffitimålarna så kan det bli mycket lyckat. Många av oss kan uppskatta en snygg graffitimålning. Men hamnar den på fel ställe, som på fasaden av en kontorsbyggnad exempelvis så är det inte ok. Hamnar målningen istället på en avsedd plats så finns plötsligt förutsättningar att det uppskattas som den konstform det är.

Ja, fastighetsbolag är en egen bransch som många andra. De fyller en viktig funktion i samhället, då mycket av det vi gör både i våra arbeten, skolor och privat är beroende av byggnader. Det är viktigt att vi har väl fungerande och strukturerade fastighetsbolag. Samhället behöver ge rätt förutsättningar för fastighetsbolagen lika mycket som samhället ska kunna förvänta sig att fastighetsbolagen levererar det de ska. För att samhället, som det är uppbyggt, ska fungera så behöver vi väl fungerande fastighetsbolag.