Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Göteborgs stads bostadsaktiebolag kallas kort för Bostadsbolaget, och är Göteborgs äldsta allmännyttiga bolag. Det grundades 1945, och hade då som syfte att bygga bort den trångboddhet som uppstått efter andra världskriget. Detta var bestämt i den rådande bostadspolitiken. Det första nybyggnationsprojektet för bolaget blev bostadsområdet Torpa, som byggdes mellan 1948 och 1952. Sedan dess har Bostadsbolaget byggt tusentals lägenheter i Göteborgsområdet. Områden som Rannebergen i nordöstra Göteborg och Tynnered i västra Göteborg, liksom Södra och Norra Biskopsgården på Hisingen är alla områden som till största delen eller helt har byggts av Bostadsbolaget. Precis som i Stockholm har det även i Göteborg förekommit miljonprogramsprojekt, och ett av dem stod Bostadsbolaget bakom, nämligen det som byggdes i Hammarkullen. Även i centrala Göteborg har Bostadsbolaget byggt lägenheter, till exempel i Nordstan, Vasastan, Haga, Landala, vid Heden och på Guldheden. Idag äger företaget sammanlagt runt 23 000 lägenheter i Göteborg.Guldheden_vy

I vissa områden som omfattas av Bostadsbolagets ägor finns byggnader eller hela kvarter som är kulturhistoriskt värdefulla. Ett exempel på det är områdena Torpa och Guldheden. Att de är historiskt värdefulla beror på att de speglar idéerna från sin samtid om folkhem och grannskapsenheter. Ett annat exempel är Tomtehuset på Vasagatan 11, som är byggnadsminnesförklarat. Det beror framförallt på de målningar som finns på byggnadens fasad, som målades i och med att byggnaden uppfördes mellan 1888 och 1890, och avbildar de yrken som familjemedlemmarna i familjen Hedlund hade (den familj som uppförde huset och var dess första ägare). Dessa områden och fastigheter kräver särskild omsorg och försiktighet i förvaltningen. Om du själv äger en fastighet som du vill ta extra god hand om kan det löna sig att anlita en bra fastighetsförvaltare. Du hittar en sådan på Rubin.nu.

Bostadsbolaget driver även sedan 2010 ett livsstilsboende i Majorna enligt konceptet Next Step Living. Huset som livsstilsboendet nu finns i byggdes egentligen redan på 1960-talet. Då var byggnaden ett kollektivhus där de boende hade tillgång till en rad tjänster från en värdinna. I takt med att efterfrågan på denna typ av boenden minskade avvecklades de sakta, men denna byggnad har renoverats av Bostadsbolaget, och efter att man byggt om de gemensamma ytorna är nu tanken att man ska återuppliva det kollektiva boendet för ökad gemenskap.