Privata fastighetsbolag

Ett privat fastighetsbolags verksamhet går ut på att skapa vinst genom att köpa, sälja och förvalta fastigheter. I ett privat fastighetsbolag går den vinsten, som i vilket annat privat bolag eller företag som helst, till dess ägare. Skillnaden mellan ett allmännyttigt fastighetsbolag och ett privat dito är just att de sistnämnda bedriver sin verksamhet med vinstsyfte.

Ett privat fastighetsbolag kan äga och förvalta en mängd olika fastighetstyper, men en vanlig form av verksamhet är att hyra ut lägenheter i bostadshus. I vissa kommuner händer det att hyreshus som ägs av kommunala fastighetsbolag säljs till privata fastighetsbolag. Det sker som en följd av ett politiskt beslut, och kan ha flera bakomliggande orsaker. I Huddinge kommun berodde det till exempel på att man ville lösa stora lån som kommunen hade, och på att man hoppades att flera aktörer på marknaden skulle leda till konkurrens och således bättre service för hyresgästerna. I Vårby har försäljningen lett till en tydlig uppdelning mellan de lägenheter som fortfarande tillhör Huge, Huddinge kommuns fastighetsbolag, och Graflunds, ett av de privata bolag som köpte lägenheter i området. Gästerna hos Graflunds klagar på att yttermiljön har förfallit, medan Huge har investerat 60 miljoner på att rusta upp gårdarna kring sina lägenheter. Anitha Wretling, som är informationschef på Graflunds, menar dock att de har investerat stora summor i upprustningar som inte ses från utsidan, som att byta ut undercentralerna för vatten och värme, installera ett digitalt bokningssystem i tvättstugan liksom digitalt passagesystem i garaget, och renovera ett flertal badrum.Privata fastighetsbolag 22

I vissa städer där trycket är högt och bostadsköerna är långa, har det bildats en svart marknad för förstahandskontrakt hos privata fastighetsbolag och fastighetsägare, där hyreslägenheter med hjälp av ”svartmäklare” visas och hyreskontrakt säljs för hundratusentals kronor. Detta gäller framförallt i Stockholm, där trycket är som högst. I Sverige är det olagligt att sälja hyreskontrakt, och den fastighetsägare som gör det riskerar två års fängelse. Trots det är den svarta hyresmarknaden i Stockholm utbredd, etablerad och i vissa fall till och med normaliserad. När Svenska Dagbladet granskade marknaden berättade människor hur de kan tala öppet om sitt köpta hyreskontrakt, eftersom alla i deras hus köpt sina också. En av de största aktörerna på den svarta hyresmarknaden är två bröder som äger ett fastighetsbolag var, varav det ena är en av de största hyresvärdarna i Stockholm, och som har sina kontor i centrala delar av staden.

Precis som i alla branscher finns det med andra ord de fastighetsbolag som sköter sig, och de som fuskar. Att den svarta marknaden existerar får kanske ses som en utmaning för de ”vita” privata fastighetsbolagen i Stockholm att bli än mer attraktiva som hyresvärdar.