Så fungerar ett fastighetsbolag

Ett fastighetsbolag är ett företag som förvaltar och äger fastigheter, vissa fastighetsbolag förvaltar enbart fastigheter utan att äga dem. För dem som hyr sina lägenheter ser marknaden också intressant ut, det går nämligen att tjäna pengar på att hyra ut sin bostad. Det går att göra bra affärer på att köpa och sälja bostäder också, men oftast hjälper det att diskutera frågan med ett fastighetsbolag. För de fastighetsbolag som behöver hjälp med sin ekonomi finns tjänster så som https://www.capcito.com eller andra liknande företag. Hur en lyckas med att bli förmögen på fastigheter finns det tips om på andra ställen.

Hursomhelst, ett fastighetsbolag kan se ut på olika sätt, beroende på hur stort företaget är och hur de har valt att organisera sig. Gemensamt för dem alla är dock att de arbetar med fastigheter på olika sätt. Det ser också olika ut i olika länder, i vissa länder finns det mycket tydliga regler kring ägandet och förvaltandet av fastigheter. I Sverige finns det också regler av olika slag. Här förekommer också en tydlig uppdelning mellan de allmännyttiga bostadsföretag, exempelvis när fastigheterna ägs av kommunen och de privata fastighetsbolagen. Lagen som tar avstamp i Fastighetsbildningslagen och Jordabalken definierar dels vad en fastighet är och hur handel med fastigheter bör gå till.

En fastighet behöver egentligen inte vara en fast egendom, det kan också vara en tomt, en anläggning av något slag eller en byggnad – inte nödvändigtvis ett hus eller en lägenhet.

Olika fastighetsbolag kan därför vara specialiserade på olika typer av fastigheter. De flesta av oss kommer nog i kontakt med de fastighetsbolag som äger eller förvaltar hus eller lägenheter av något slag oftast. Här är ett exempel på hur ett fastighetsbolag kan se ut.

För att få handla med fastigheter, det vill säga köpa eller sälja fastigheter krävs det bland annat en överlåtelse från den ena ägaren till den andra. De här överlåtelserna håller de olika bolagen ofta koll på åt sina kunder. Det upprättas ett skriftligt avtal vid varje överlåtelse som ser till att de båda parterna är överens om vad som är vad. I avtalet måste det också framgå vilken typ av fastighet det handlar om, vem som är köpare och vem som säljer sin bostad. Dessutom så måste priset framgå tydligt och när hela eller delar av summan ska vara betald.

Skillnaden mellan olika fastigheter och olika bolag

Som vi konstaterat tidigare finns det skillnader mellan olika typer av fastigheter. Det finns också väsentliga skillnader mellan olika organisationsformer och hur olika bolag väljer att organisera sig.. De flesta fastighetsbolag är registrerade aktiebolag, men det förekommer andra alternativ också, ekonomiska föreningar och liknande. Som nämnts tidigare förekommer det också att kommuner eller staten äger och/eller förvaltar fastigheter också. Oftast rör det sig om bostäder av olika slag.