Stadsholmen

AB Stadsholmen är ett allmännyttigt bostadsföretag, som är ett dotterbolag till AB Svenska bostäder, ett bostadsföretag som i sin tur ägs av Stockholms stad.

Stadsholmen bildades år 1936 av Samfundet S:t Erik. Dock var Stockholms stad inblandad redan från början, då de stödde företaget i sitt grundande. Det nybildade fastighetsbolaget hade från början som uppdrag att rusta upp och förvalta byggnaderna i Gamla stan, som i slutet av 1930-talet var i stort behov av en sådan upprustning. Bolagets ursprungliga uppdrag märks fortfarande av i dess namn, då Stadsholmen syftar på den holme där Gamla stan idag ligger, det vill säga den ö där Stockholm först växte fram.

År 1967 blev Stockholms stad än mer inblandade i företaget än de redan var, då de tog över bolaget som ägare. Efter detta ägarbyte började Stadsholmen också att utöka de fastigheter de hade i sin förvaltning, en expansion som började 1972 med att man tog över de kulturhistoriskt viktiga hus som hörde till Stockholms fastighetskontor. År 1991 hade man nått fram till den nuvarande organisationen, då Svenska Bostäder tog över, och Stadsholmen blev ett dotterbolag till detsamma.Stadsholmen_skylt_2007

Expansionen och förvärvandet av fastigheter fortsatte i mitten av 2000-talet, och fortfarande övertog man byggnader som på något sätt var viktiga för Stockholms historia. Denna gång handlade det om fastigheter i form av gårdar i stadens förorter, gårdar som en gång i tiden varit själva grunden som dessa förorter växt upp kring, och som således representerar en viktig del av Stockholms förflutna.

Idag äger Stadsholmen runt 280 fastigheter, vilka sammanlagt innehåller ungefär 1 650 olika bostadslägenheter och 765 lokaler. Flera av dessa byggnader har tilldelats den högsta skyddsklassen för byggnadsminnen, vilket ställer stora krav på de som förvaltar dem. Några exempel på fastigheter som idag finns i Stadsholmens förvaltning är vattentornet vid Mosebacke, van der Nootska palatset, Örby slott och Kristinebergs slott. För förmedlingen av alla Stadsholmens bostäder står Stockholms stads bostadsförvaltning AB, och bostäderna finns bara tillgängliga via förstahandskontrakt eller, i vissa enstaka fall, korttidskontrakt. Om du har kontakt med Stockholms stads bostadsförmedling i samband med att du håller på att flytta, och du även söker efter en flyttfirma som kan hjälpa dig med städning och flyttlass, ska du gå in på Flyttfirma.nu.