Uppsalahem

Uppsala är en stad som ständigt ökar i antal invånare, och som för inte så länge sedan passerade EU:s gräns för att klassificeras som en storstad, 200 000 invånare. Till stor del beror det sannolikt på mängden studenter som kommer till staden för att läsa vid universitetet, och sedan blir kvar. Både studenter som bor i Uppsala temporärt och nyinflyttade som planerar att stanna kvar är dock i behov av bostad, och detta ställer höga krav på Uppsala kommun, både när det gäller underhåll av befintliga bostäder och byggnation av nya. Detta sköts av fastighetsbolaget Uppsalahem, som är ett så kallat allmännyttigt fastighetsbolag. Det innebär att det ägs av Uppsala kommun.

Uppsalahem är det dominerande fastighetsbolaget i Uppsala med mer än 14 800 lägenheter i och 1711 lokaler i staden, fördelade på 160 olika bostadsområden. Dessutom äger bolaget ungefär 7000 garage och parkeringsplatser. Målet med Uppsalahems verksamhet kan sägas vara att bidra till att Uppsala kommun utvecklas genom att förvalta dessa fastigheter och genom att skapa nya. Just detta har också Uppsalahem arbetat med sedan 2009. Då påbörjade bolaget ett arbete med att göra omfattande renoveringar av sina bostäder. Samtidigt strävar bolaget efter att uppnå en så hög nivå av nyproduktion som möjligt under affärsmässiga förhållanden. Sedan 2009 har de byggt knappt 1130 nya bostäder.Uppsalahem 1

Uppsalahem är en koncern med flera dotterbolag, till exempel Studentstaden i Uppsala AB, Kretia i Uppsala Kvarngärdet AB och Uppsalahem Eksätragården AB. Totalt har koncernen runt 260 anställda och omsätter runt en miljard kronor om året. Under 2013 redovisade Uppsalahem en ökad vinst jämfört med tidigare år, vilket bland annat berodde på att driftskostnaderna minskat i takt med att de renoverat sina lägenheter.

Uppsalahem utvecklas också genom att investera i miljövänlig energiförsörjning för sina boenden. De har sedan tidigare monterat en solcellsfasad på en av sina byggnader, och utredde under 2013 möjligheterna att köpa ett vindkraftverk. Uppsalahems vd, Mikael Rådegård, menar att man kommer att satsa så mycket pengar på vindkraftsinvesteringen som möjligt, så länge det är ekonomiskt försvarbart.

När ett företag utvecklas på det sätt som Uppsalahem gör ställer det också högre krav på de anställdas kompetens inom IT och datateknik. För att få hjälp med att vidareutbilda sin personal kan företag vända sig till Addskills.se, som bland annat erbjuder datautbildning.