Allt om fastigheter

Akademiska Hus
under Allt om fastigheter

Akademiska Hus

Akademiska Hus är ett fastighetsbolag som ägs av svenska staten. Dess uppdrag går ut på att förvalta (samt äga) de fastigheter som används av Sveriges universitet och högskolor. Sammanlagt förvaltar Akademiska Hus mer än tre miljoner kvadratmeter yta, i fastigheter som har ett samlat värde på drygt 71 miljarder kronor. Akademiska Hus är det största fastighetsbolaget i Sverige när det […]

Läs mer ›
Concept of construction and design. 3d render of blueprints and designer tools on the panorama of construction site.
under Allt om fastigheter

Utbildning inom fastighet och finans

En mycket populär utbildning inom fastigheter och finans är den till fastighetsmäklare. Detta är en högskoleutbildning som du bland annat kan läsa vid Luleå tekniska universitet, Malmö högskola och Högskolan i Gävle. Fastighetsmäklare fyller en oerhört viktig roll på fastighetsmarknaden vilket innebär att kraven mäklarutbildning som är riktigt kvalificerad har ökat. Utbildningen innehåller precis det du behöver för att du […]

Läs mer ›
Stadsholmen
under Allt om fastigheter

Stadsholmen

AB Stadsholmen är ett allmännyttigt bostadsföretag, som är ett dotterbolag till AB Svenska bostäder, ett bostadsföretag som i sin tur ägs av Stockholms stad. Stadsholmen bildades år 1936 av Samfundet S:t Erik. Dock var Stockholms stad inblandad redan från början, då de stödde företaget i sitt grundande. Det nybildade fastighetsbolaget hade från början som uppdrag att rusta upp och förvalta […]

Läs mer ›
Family using laptop at home
under Allt om fastigheter

Familjebostäder

Det är inte alla fastighetsbolag som har den uttryckliga målsättningen att framför allt mindre belevade barnfamiljer ska få chansen till bra boende. AB Familjebostäder är just ett sådant företag som därmed utgör undantaget som bekräftar regeln. Det är ett anrikt fastighetsbolag som startades 1936, när behovet av att ge människor med mindre resurser möjlighet att få bo på ett anständigt […]

Läs mer ›
Göteborgs stads bostadsaktiebolag
under Allt om fastigheter

Göteborgs stads bostadsaktiebolag

Göteborgs stads bostadsaktiebolag kallas kort för Bostadsbolaget, och är Göteborgs äldsta allmännyttiga bolag. Det grundades 1945, och hade då som syfte att bygga bort den trångboddhet som uppstått efter andra världskriget. Detta var bestämt i den rådande bostadspolitiken. Det första nybyggnationsprojektet för bolaget blev bostadsområdet Torpa, som byggdes mellan 1948 och 1952. Sedan dess har Bostadsbolaget byggt tusentals lägenheter i […]

Läs mer ›
Stockholmshem
under Allt om fastigheter

Stockholmshem

Stockholmshem är ett av tre allmännyttiga fastighetsbolag som finns i Stockholm. Som sådant ägs Stockholmshem av Stockholms stad. Det är det näst största fastighetsbolaget i Sverige, och inhyser knappt 50 000 människor i sina bostäder. Verksamheten har genom åren förändrats till att enbart fokusera på uthyrning och förvaltning av bostäder. Stockholmshem bildades 1937, och företagets första huvudsakliga uppgift var att förvalta […]

Läs mer ›
Sveriges största fastighetsbolag
under Allt om fastigheter

Sveriges största fastighetsbolag

  Fastighetsbranschen har alltid varit känd som en lukrativ bransch, vilket har lockat till sig entreprenörer, företagare och affärsmän av alla dess slag. Några är små aktörer, andra är medelstora – och så finns det de enorma elefanterna. Det handlar om Sveriges allra största fastighetsbolag som har mycket fastigheter och kapital i sin ägo. Det gör att de har resurser […]

Läs mer ›
Uppsalahem
under Allt om fastigheter

Uppsalahem

Uppsala är en stad som ständigt ökar i antal invånare, och som för inte så länge sedan passerade EU:s gräns för att klassificeras som en storstad, 200 000 invånare. Till stor del beror det sannolikt på mängden studenter som kommer till staden för att läsa vid universitetet, och sedan blir kvar. Både studenter som bor i Uppsala temporärt och nyinflyttade som […]

Läs mer ›
Allmännyttiga fastighetsbolag
under Allt om fastigheter

Allmännyttiga fastighetsbolag

Allmännyttiga fastighetsbolag kan också kallas allmännyttiga bostadsbolag. Att de är ”allmännyttiga” innebär oftast att de ägs av en kommun i form av ett kommunalt aktiebolag. Vad som exakt avses med ett allmännyttigt bostadsbolag definieras i Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Där kan man läsa att bolagets verksamhet i huvudsak ska bestå av att förvalta fastigheter med hyresrätter, att bolaget ska […]

Läs mer ›
Privata fastighetsbolag
under Allt om fastigheter

Privata fastighetsbolag

Ett privat fastighetsbolags verksamhet går ut på att skapa vinst genom att köpa, sälja och förvalta fastigheter. I ett privat fastighetsbolag går den vinsten, som i vilket annat privat bolag eller företag som helst, till dess ägare. Skillnaden mellan ett allmännyttigt fastighetsbolag och ett privat dito är just att de sistnämnda bedriver sin verksamhet med vinstsyfte. Ett privat fastighetsbolag kan […]

Läs mer ›
magazinum